(A little bit) about me…

22 år gammel norsk-libaneser. Muslim og feminist. Studerer rettsvitenskap ved det juridiske fakultet, UiO. Debatterer en del og tenker (altfor) mye.

//
22 years-old Lebanese raised in Norway. Muslim feminist. I study law at the Faculty of Law, University of Oslo. I debate alot and think too much.