IRONI

det er de som har tålt nok som
alltid skal tåle,
tåle, tåle, tåle
mer.
de som har vært utsatt som vil skjerme,
i frykt for at ikke vi er sterke nok til å høre,
eller for blinde til å tro.
det er de som har overlevd og overlever, som må fortsette å leve med – og likevel
er det vi som ikke tåler.
mange har vært klare,
klare til å snakke om det man ikke snakker om,
om de tingene som ikke skal skje men som likevel skjer
så altfor ofte med så altfor mange

de er klare. når skal vi lytte?

The silence

The way from losing our voice to taking it back, is often to break the silence. Some of us scream it out, and some of us speak up in art. In writing, drawing, painting, photographing – simply creating. The pain of their silence and their hurt is evident in all of their art. Sometimes the loudest scream is in the silence, and sometimes the loudest scream is chaos on a canvas. Wild notes played on the piano. Melodies sweeter than everything we’ve been through. Poems that hit the nerve. That one photo that speaks a million words. (s.n)

10982476_715493435233945_3604342914194190737_n (1)